Equisetum telmateia - Giant horsetail (sterile & fertile stems) Previous   Index   Next