Iris douglasiana - Douglas iris (pale) Previous   Index   Next