Arctostaphylos montereyensis - Monterey manzanita Previous   Index   Next