Calochortus striatus - Alkali mariposa lily Previous   Index   Next