Monolopia stricta - Crum's monolopia Previous   Index   Next