Eriodictyon altissimum - Indian Knob mountain balm Previous   Index   Next