Tauschia kelloggii - Kellogg's tauschia (leaves) Previous   Index   Next