Clarkia bottae - Farewell to spring (white) Previous   Index   Next