Leptosiphon chrysanthus ssp. decorus - Golden linanthus (white) Previous   Index   Next