Calochortus kennedyi - Desert mariposa Previous   Index   Next