Clarkia rostrata - Beaked clarkia Previous   Index   Next