Lysimachia arvensis - Scarlet pimpernel (white) Previous   Index   Next