Ambrosia psilostachya - Western ragweed Previous   Index   Next