Calochortus palmeri - Palmer's mariposa lily (white) Previous   Index   Next