Castilleja miniata - Giant paintbrush (yellow) Previous   Index   Next