Penstemon labrosus - Mountain bugler (yellow) Previous   Index   Next