Carduus pycnocephalus - Italian thistle Previous   Index   Next